Hvordan skal jeg forholde mig som arbejdsgiver?


Som arbejdsgiver er du fra 1. januar 2010 forpligtet til at indberette og lønindeholde Multimedieskat som skal indbetales til SKAT.


Har du derfor endnu ikke indrettet dit lønsystem til disse ændringer så skal du begynde at forberede dig.


Bruger du lønservicebureau som Multiløn/Dataløn, Danløn eller andre så kan du hos dem finde informationer om de ændringer der kommer til at ske.


Overblik over hvem der har Multimedier til rådighed

Det er dit ansvar, at have et overblik over hvilke af dine medarbejdere, der har Multimedier stillet til rådighed.


Du kan se hvad Multimedier er her.


Lav en oversigt over følgende:


1. Hvem har bærbare computere stillet til rådighed og hvilke af disse tager den med hjem.

2. Hvem har betalt internetforbindelse.

3. Hvem har betalt fastnettelefoni.

4. Medarbejdere med mobiltelefoner, der må tale i den privat.

5. Medarbejdere med mobiltelefoner, som de ikke må tale i privat. (F.eks. vagttelefoner, PDA til hjemmehjælpere mv.)


Det er ikke afgørende om Multimedierne er stillet til rådighed som led i ansættelsesaftalen/vilkårene eller som et led i en bruttolønsordning.


For de første 4 medarbejdergrupper skal disse beskattes fra 1. januar, med mindre der indgås en aftale om, at de tilbageleverer godet eller ikke tager det med hjem på hjemadressen.


For den 5. medarbejdergruppe skal der laves Tro- og Loveerklæringer for at slippe for Multimediebeskatning. Samtidig skal medarbejderne orienteres om, at enkeltstående privat opkalde ikke længere er ok.


Det er tillige et krav, at mobiltelefonen anses som nødvendig i forhold til arbejdet f.eks. som følge af vagtordning eller at telefonen benyttes til vagtplanlægning mv (f.eks. hjemmehjælperes PDA).


Samtidig skal du som arbejdsgiver indrette nogle kontrolprocedurer der sikrer, at du mindste på stikprøvebasis gennemgår opkaldslister fra telefonselskab for at sikre, at medarbejdernen ikke benytter mobiltelefonen privat.


For medarbejdere med en bærbar computer, der påstår, at de ikke tager den med hjem, skal du som arbejdsgiver kontrollere stikprøvevist at computeren bliver stillet på arbejdet.


Bureaukrati

Der er en masse bureaukrati i de krav der skal til for at slippe for beskatning. Du bør derfor som arbejdsgiver overvejer ulemperne ved disse regler i forhold til eventuel at lade medarbejderen blive beskattet og så evt. kompensere medarbejderen for Multimedieskatten via et løntillæg.


Det har uden tvivl også været hensigten fra lovgivernes side, at mange arbejdsgivere ville finde reglerne så besværlige at det var nemmere blot at beskatte medarbejderne.


Lønkompensatioon

Vil du som arbejdsgiver lønkompensere én eller flere af dine medarbejdere skal du give et årligt løntillæg på 3.826 kroner for medarbejdere der betaler topskat eller 2.073 kroner for øvrige medarbejdere. Det svarer til 318 kroner for topskatteydere eller 173 kroner om måneden for øvrige medarbejdere.