Hvordan skal jeg forholde mig som lønmodtager?


Det er din arbejdsgivers ansvar at indberette overfor SKAT hvorvidt du har Multimedier stillet til rådighed.


Du kan se direkte på din lønseddel om din arbejdsgiver har vurderet, at du har rådighed over arbejdsgiverbetalte Multimedier.


Er det tilfældet vil der nemlig blive lagt 250 kroner til din indkomst inden skatteberegningen, hvorefter de bliver trukket ud igen. På den måde vil du nemlig med det samme blive beskattet af 250 kroner.


Har du rådighed over Multimedier (tag testen) og din arbejdsgiver ikke er opmærksom på det, så skal du orientere din arbejdsgiver.


Bliver du Multimediebeskattet behøver du ikke bekymre dig yderligere. Så er der styr på det, hvis du kan se det på din lønseddel.


Pligter, hvis du ikke betaler Multimedieskat


Har du ikke PC'er eller mobiltelefon stillet til rådighed og får ikke betalt mobiltelefoni, fastnettelefoni eller en internetforbindelse - så er du ikke omfattet af reglerne og skal ikke beskattes.


Jeg har udelukkende en vagttelefon, som jeg på tro- og love har erklæret ikke at ville bruge privat

Har du en mobiltelefon stillet til rådighed, der fungerer som vagttelefon har du mulighed for at slippe for at betale Multimedieskat.


Det kræver, at du på Tro- og Love erklærer ikke at ville bruge telefonen privat SAMT at du holder hvad du lover.


Efter de gamle regler var det i orden med enkeltstående private opkald, men denne regel gælder ikke længere. Nu må du ikke foretaget ét privat telefonopkald, da du så bliver fanget af reglerne og skal beskattes.


Din arbejdsgiver er forpligtet til at kontrollere det via opkaldslister mv. fra teleselskabet.


Da reglerne for at slippe for Multimedieskat er meget skrappe vil der formentlig være nogle, der vælger at blive Multimediebeskattet fremfor bureaukratiet der er for at slippe for at blive beskattet.


Kan jeg forlange kompensation fra min arbejdsgiver


I udgangspunket påhviler beskatningen medarbejderen og ikke arbejdsgiveren. Multimedieskatten er samtidig indført som et finansieringselement i Skattereformen Forårspakke 2.0 hvor beskatningen af arbejdsindkomst generelt er sat ned. Derfor vil der formentlig ikke, når man medregner Multimedieskatten, være nogle, der bliver stillet være efter skattereformen i forhold til før.


Da medarbejdere dog har muligheden for at sige nej tak til Multimedierne vil der være nogle tilfælde, hvor arbejdsgiveren alligevel vælger at kompensere medarbejderne.


Det vil komme an på den konkrete situation samt i hvilket omfang dit job og din løn indebærer, at det er normal praksis at du har goder stillet til rådighed for at kunne være til rådighed arbejdsmæssigt på din hjemmeadresse.


Kan jeg ikke bare aflevere min mobiltelefon og nægte at tage min bærbare computer med hjem


Hvis du ikke har nogen mobiltelefon eller bærbar computer med hjem, kan du i princippet slippe for Multimedieskat.


Har du en mobiltelefon kan du orientere din arbejdsgiver om, at du ikke længere vil have den eller du kan meddele, at du ikke længere vil have din bærbare computer med hjem.


Bemærk dog, at det naturligvis kommer an på din stilling, samt hvorvidt det i forvejen er forventet, at du vil kunne arbejde eller besvare mails og telefon hjemmefra og at måske i dag allerede er indregnet i din løn.


Det kan være, at din arbejdsgiver mener at du er forpligtet til at tage udstyret med hjem. I det tilfælde må det afhænge af en konkret vurdering og forhandling om der skal ske kompensation.