Har du mobiltelefon stillet til rådighed af din arbejdsgiver


Ved mobiltelefon forstås selve mobiltelefonen eller mobiltelefoni (abonnement)


JA          NEJ